cropped-Gorssel-header.jpg

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1. U weet wat u wilt met uw organisatie en waarvoor zij staat. Weten uw klanten dat ook? En uw belanghouders? Hebben zij het juiste beeld van u? Misschien niet. Dan wordt het tijd te werken aan uw reputatie.

Voorbeeld 2. U wilt draagvlak creëren voor uw standpunt of idee. Bij uw achterban. Bij uw klanten. Goede communicatie is daarbij cruciaal. Wat vertelt u wel, wat niet? Wanneer? En aan wie?

Voorbeeld 3. U wilt iets bekend maken bij een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld het grote publiek. Dat kan door een campagne te starten. Maar hoe pakt u dat aan?

GEDEGEN PLAN    Drie voorbeelden waarbij ik u kan adviseren. Ik stel een communicatieplan op, waarin staat wat u aan communicatieactiviteiten kunt doen, wanneer en voor wie, om het doel te bereiken dat u in uw hoofd hebt. Geen poespas, geen gebakken lucht, maar concrete adviezen waarmee u daadwerkelijk aan de slag kunt. Ik kan de activiteiten ook voor u uitvoeren.

PRAKTIJK   Ik heb communicatieplannen gemaakt voor onder meer:

Patrimonium Barendrecht (onder meer voor het 100-jarig jubileum en een voor het personeel redelijk ingrijpende organisatieaanpassing)
Nibud (campagne gratis telefoonnummer voor grote publiek, campagne Nibud helpt vrijwilligers, promotie opleidingen)
Aedes (advies- en uitvoerende trajecten rondom de VSO I, visitatie, ledenraadpleging, AedesCode en Governancecode, Kenniscentrum Maatschappelijk Ondernemen (KMO) en Kan wél!)
FLOW, Kjenning en WSW (alle betroffen de externe communicatie), Vastgoedbelang (externe communicatie en persbeleidsplan).

Ook heb ik de communicatiemiddelen in deze plannen grotendeels zelf uitgevoerd.

PPNibud helpt vrijwilligersFLOW corporate brochure websitejuli 2010